26 november Eindsymposium PPS Ruwvoer en Bodem

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata
-
Boerderij de Boerinn, Mijzijde 6, Kamerik

De 'Boerinn’ te Kamerik opent haar deuren voor de presentatie van vier jaar durend onderzoek.

Vier jaar onderzoek en samenwerking tussen Wageningen University & Research, Louis Bolk Instituut en bedrijven uit de agrarische sector heeft geresulteerd in nieuwe kennis over ruwvoerproductie. Wat is de invloed van bodem en managementkeuzes voor de opbrengstpotentie van grasland en mais? Wat betekenen deze nieuwe inzichten voor de kringlooplandbouw? En hoe kunnen melkveehouders deze kennis toepassen in de praktijk?

Op het symposium Ruwvoer en Bodem worden de resultaten van de onderzoeken interactief gepresenteerd. Thema’s die aan bod komen zijn:

Yield gaps in maïs en gras
Bouwplanopbrengst en optimalisatie
Plant-bodem interacties bij grasteelt
Plant-bodem interacties bij maisteelt
Beslissingsondersteunende systemen/tools