02 juli Duurzame teelt van ruwvoer

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

Veel en goed ruwvoer van eigen land? In dit webinar aandacht voor nieuwe bemestingsproeven en de mogelijkheden en voordelen van precisiebemesting.

Tijdens de Ruwvoerdagen krijgt u als melkveehouder inzicht en praktische tips van specialisten over bodem, bemesting en teelt. Goed inkuilmanagement en conservering van het ruwvoer zijn daarbij belangrijke factoren. Dit jaar pakken we het, door het coronavirus, nét even wat anders aan dan dat u gewend bent van de Ruwvoerdagen. Dit jaar hebben we twee live-uitzendingen gepland waarin de specialisten u tóch van alle informatie voorzien. Én natuurlijk kan ook dit jaar de (digitale) Farmwalk niet ontbreken!

Farmwalk

Tevens zal de workshop ‘Farmwalk’ worden omgezet in een mooie reportage video opgenomen bij de familie de Groot op de Merwehoeve te Herwijnen. Hierin wordt ingegaan op:

  • De ervaringen van Gerrit de Groot met weidegang tot nu toe. Dit jaar voor het eerst over gegaan op weidegang.
  • Wat betekent dit voor het rantsoen en hoe sturen we nu op het gras.
  • Uitleg weidesysteem roterend standweiden op dit bedrijf. Waarom deze keuze voor weiden in 2 koppels? Hoe omgaan met lagere bijgroei dit voorjaar vanwege droogte?

Kortom u krijgt als melkveehouder inzicht en praktische tips van specialisten over bodem, bemesting en teelt. Goed inkuilmanagement en conservering van het ruwvoer zijn daarbij belangrijke factoren.

Meer informatie en aanmelden: https://www.melkvee.nl/evenement/250744-ruwvoerdag-duurzame-teelt-van-ruwvoer-online/