09 januari Themadag Kringlooplandbouw: doorstroom wordt rondstroom

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Aeres MBO, Warmonderhof, Wisentweg 12, Dronten

Op deze themadag krijg je een duidelijk beeld van de consequenties van kringlooplandbouw voor de landbouw en de maatschappij.

Deze themadag is een los te volgen startdag van de meerdaagse training kringlooplandbouw: hoe maak ik mijn bedrijf kringloopgereed? Ervaren trainers uit de verschillende landbouwsectoren plaatsen op deze themadag de stip op de horizon waar de sector om vraagt, om jouw bedrijf ontwikkelperspectief te bieden. We belichten de lange en korte termijn van kringlooplandbouw. We bekijken voorbeelden van initiatieven die nu al bestaan en gaan ons ook een beeld vormen van de land- en tuinbouw over tien à twintig jaar. Er wordt ingegaan op de verhouding tussen de veehouderij en de plantaardige sector en we bekijken welke vorm en mate van veehouderij passend zal zijn in die nieuwe toekomst

Deze themadag kringlooplandbouw is geschikt voor zowel (melk)veehouders als akkerbouwers en tuinders. De cursusleider is Ruud Hendriks, docent bodemvruchtbaarheid en Practor Kringlooplandbouw. De overige trainers zijn: Frens Schuring, docent biologische melkveehouderij,  Frank Verhoeven, zelfstandig adviseur melkveehouderij via Boerenverstand, en (naam volgt), uit de akkerbouw.

Aan het eind van de dag heb je een duidelijk beeld van de consequenties van kringlooplandbouw voor de land- en tuinbouw én voor de maatschappij en heb je een indicatie in welke richting je je met je bedrijf kunt ontwikkelen.

Meer informatie over de kosten kan je hier vinden.

Aanmelden: https://aereswarmonderhof.nl/contact/aanmelding-trainingen