03 februari Alles over nieuwe stalsystemen

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

 • Datum
 • Tijd -
 • Locatie Agri&Food Plaza, Onderwijsboulevard 225, ‘s-Hertogenbosch

Symposium, gericht op agrarisch ondernemers.

Programma

 • 10.00 Openingswoord vertegenwoordiger Provincie Noord-Brabant: Het belang van nieuwe stalsystemen voor de circulairelandbouw in Noord-Brabant
 • 10.15 WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK NAAR NIEUWE STALSYSTEMEN P.Galama WUR
 • 11.00PITCHES OVER NIEUWE STALSYSTEMEN
 • 11.45 PRECISIEBEMESTINGMET MESTSTOFFENUIT NIEUWE STALSYSTEMEN Herre Bartlema NCOK
  Juistheden-bemesting metmeststoffen uit nieuwe stalsystemen
  Het demonstratieprogramma 2021 van Brabant Bemest Beter toegelicht
 • 12.00 DE ROL VAN HET ONDERWIJS IN DE BEVORDERING VAN DE CIRCULAIRE LANDBOUW met speciale aandacht voor stallenbouw en circulaire precisiebemesting
  Docenten HAS Hogeschool
 • 12.30 Discussie
 • 12.30 -1400 Sluiting en informeel samenzijn tijdens lunch

Deelname gratis, aanmelden via een mail naar blc@precisiebemester.nl