16 maart Verdiepingscursus Stikstof in de landbouw

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Online

Hoe vergaar ik kennis over stikstofreductie op bedrijfsniveau, en hoe pas ik deze toe? Deze cursus is gericht op agrarische ondernemers in de melkveehouderij.

Het doel van de cursus is het ondersteunen van agrarische ondernemers bij het vergaren en toepassen van kennis over stikstofreductie op bedrijfsniveau. De focus ligt op kennisontwikkeling en toepassingsmogelijkheden (met name praktische handelingsmogelijkheden en verdienmodellen) voor het eigen bedrijf.

Voorwaarde voor deelname: het vooraf volgen van de gratis online masterclass stikstof wordt sterk aanbevolen om deel te kunnen nemen aan de cursus.

Deelname aan de cursus kost € 800,-, en kan eventueel worden gefinancierd vanuit vouchers uit de Sabe-regeling.

Meer informatie en inschrijven: https://www.has.nl/nl/has-bedrijfsopleidingen/opleidingen-en-cursussen/bedrijfsopleidingen/verdiepingscursus-stikstof-in-de-landbouw