21 mei Slim en rendabel naar emissieloze landbouw

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Webinar onder regie van Herre Bartlema en Wim de Hoop ter gelegenheid van De dag van de Kringlooplandbouw.

Voor wie?

  • Agrarische ondernemers in
  • de melkveehouderij
  • Akkerbouwers
  • Vollegrondsgroentetelers
  • Pluimvee- en varkenshouders
  • met akkerbouw activiteiten
  • Loonwerkers en hun adviseurs

Een aantal 'special guests' en inhoudelijk deskundige gasten gaan tijdens het webinar in op de vraag hoe we emissieloos onze landbouw kunnen blijven uitvoeren. Aan het eind van het webinar loop je zeker weg met nieuwe inzichten!