01 juli Het GLB onderweg naar nieuw perspectief: Conferentie over de invulling van het Nationaal Strategisch Plan

Let op: deze activiteit heeft al plaatsgevonden

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

De voorstellen voor het nieuwe GLB, dat in 2023 van start gaat, worden concreter. Eind 2021 vindt besluitvorming plaats op nationaal niveau.

Voor wie

De conferentie is van belang voor agrarische belangenvertegenwoordigers, agrariërs, adviseurs, natuurorganisaties, maatschappelijke organisaties en andere belanghebbenden.

Doel van de conferentie

Op dit moment werken adviseurs in het programma GLB-NSP aan dit NSP. In aanloop naar de conferentie wordt een ‘ambtelijk advies’ gepubliceerd. De conferentie van 1 juli heeft als doel om alle stakeholders de gelegenheid te geven om te reageren op de plannen. Op basis van de discussies kunnen mogelijk nog aanpassingen doorgevoerd worden.

Programma op hoofdlijnen

14.00 uur: Plenair programma
15.00 uur: Pauze 
15.00 – 16.15 uur: 3 webinars, vrij toegankelijk 
15.00 – 16.30 uur: 3 dialoogtafels, op uitnodiging 

Direct aanmelden