21 september Precisiebemesting met circulaire meststoffen: waarom en hoe

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Online

Themadag in twee delen. In de ochtend het 'hoe', in de middag het 'waarom'.

Programma

- Opening: Perspectief voor boeren door Derk Boswijk, Lid Tweede Kamer voor het CDA

- Precisiebemesting, cruciale schakel tussen veehouderij en open teelten
Een overzicht van het laaghangend fruit in de emissieloze landbouw
De aanpak van Kennis Center voor Groene Groei toegelicht door Wim de Hoop

- Blauwdruk van een Afre kenbare StoffenBalans
De benodigde metingen die de precisielandbouw op kan leveren belicht
Tamme van der Wal Bioscope & Herre Bartlema Stichting NCOK
Meten is weten, hoeksteen van de ASB
Rudy Rabbinge, oud hoogleraar WUR en lid Commissie Remkes

- Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer en emissiereductie door Lydia Wijbenga

- Rondetafelgesprek o.l.v. moderator Noud Janssen Agrivaknet
NAJK, LNV, Zuivelverwerker, Voerleverancier en POP3 Precisiebemesting Zuid-Holland

Vanaf 14.00 uur:

- Machineshow en demovelden met circulaire NH4-meststoffen,
fundament van het 7de Actieplan nitraatrichtlijn
Opening door Herre Bartlema Stichting NCOK (www.smartfertilization.org)

Aanmelden kan via een e-mail naar : blc@precisiebemester.nl.