22 september Mansholtlezing 2021

Activiteitendata

  • Datum
  • Locatie Hertogsstraat 1-1000, Brussel

Deze keer richt de Mansholtlezing zich op de uitdagingen en kansen die de digitalisering van landbouw en voedselproductie in Europa met zich mee brengt.

Smart technologie en digitalisering zijn on- autonome ontwikkelingen die nu al invloed hebben op ons dagelijks leven als burger en op vele sectoren en bedrijven. Landbouw en voedselproductie is een van de meest versnipperde en gelocaliseerde sectoren, die op vrijwel alle terreinen achter loopt. Desondanks is de verwachting dat ook deze sector verder gedigitaliseerd wordt. De belangrijkste vraag is: Hoe ontwikkelen we een digitale landbouw- en voedselproductiesector met een transparant, gelijk speelveld voor alle betrokkenen?

Aanmelden (Engelstalige site): https://www.wur.nl/en/Value-Creation-Cooperation/Mansholt-lecture/Mansholt-lecture-2021-on-digitalisation.htm