10 december Bodemleven - Utrecht Zand&Klei

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Nog niet bekend

Reeks veldcursussen en webinars die in het najaar van 2021 worden georganiseerd voor erfbetreders en loonwerkers in het kader van het project Boer bij Kennis.

In Midden-Nederland zijn veel verschillende bodemtypen en verschillende vormen van akkerbouw en grasland te vinden en in elke bodem is bodemleven te vinden. De conditie van dit bodemleven verschilt echter enorm en kan op verschillende manieren worden gestimuleerd. Bodemleven is een essentieel onderdeel van duurzaam bodembeheer. Zo ploegen wormen de grond om en allerlei diertjes, schimmels en bacteriën maken voedsel beschikbaar voor opname door planten. De nutriënten worden beter benut door het gewas, organische stof wordt opgebouwd en omgezet in voor de plant opneembaar voedsel, en plagen en ziekten worden op een natuurlijke manier in toom gehouden. In de cursus bodemleven leert u waarom de complexe bodembiodiversiteit zo belangrijk is.

Hoe kan bodemleven bijdragen aan de bodem- en gewaskwaliteit op uw percelen en welke stappen kunt u zetten om het bodemleven te stimuleren? Hoe herken je actief bodemleven en een vitale bodem? Dit zijn vragen die we behandelen en rondom een kuil in het veld demonstreren.

In deze praktijkcursus, opgezet in samenwerking met WENR-WUR, beginnen we met een korte inleiding binnen, waarna wij het veld in gaan en tijdens het graven van een kuil inzicht geven in maatregelen die genomen kunnen worden in de praktijk. Hier kunt u al uw vragen stellen aan onze expert en ervaringen delen. Ook de andere onderwerpen van Boer bij Kennis die met bodemleven verbonden zijn worden kort aangestipt.

De cursus wordt fysiek gegeven door Matheijs Pleijter, senior bodemkundige bij Aequator Groen & Ruimte, en duurt een halve dag. De kosten voor de cursus moeten vooraf worden betaald. U krijgt een factuur toegestuurd.

Kosten: € 175,00 (excl. BTW)

Aanmelden: Bodemleven – Utrecht zand & klei – Aequator Groen & Ruimtee

Alle cursussen in deze reeks: