14 januari Boeren met toekomst: Bodemverbetering

Activiteitendata

  • Datum
  • Tijd -
  • Locatie Lamperse Hei, Wanroij

AgroProeftuin de Peel organiseert 4 themadagen voor en door boeren waarin we werken aan nieuwe experimenten voor het eigen boerenbedrijf.

Werken aan nieuwe experimenten voor je eigen bedrijf

Heel veel boeren zijn op zoek naar nieuwe manieren van voedsel produceren. Een lastige maar broodnodige zoektocht. De vraag is gaat de sector zelf bepalen hoe we onze toekomst vormgeven, of gaat het beleid dat doen? Wij geloven in het heft in eigen handen nemen, pro-actief zijn en laten zien dat boeren de oplossingen zelf hebben. Daarom organiseert AgroProeftuin de Peel 4 themadagen voor en door boeren waarin we werken aan nieuwe experimenten voor het eigen boerenbedrijf. Wij ondersteunen deze nieuwe experimenten vervolgens met zaaigeld, projectsubsidie, netwerk of grond.

Kansrijke adviezen

Tijdens vier vrijdagmiddagen duiken we in grote, urgente thema’s van dit moment: hoe data & tech kunnen helpen, bodemverbetering, eiwit van eigen bodem en hoe je duurzaam kunt verdienen. Je hoort uit eerste hand de resultaten van andere praktijkproeven, krijgt een kijkje in de keuken bij collega’s, krijgt kansrijke adviezen aangereikt en gaat met elkaar aan de slag om van vraagstukken uit eigen bedrijf praktische, uitvoerbare experimenten te maken.

Doel

Doel van deze dagen is om nieuwe proeven en experimenten op te starten. Dat kan op individueel bedrijfsniveau zijn, of in samenwerking met andere partijen. Agro Proeftuin de Peel heeft hiervoor instrumenten beschikbaar om jouw proef of onderzoek tot wasdom te brengen. Ook denken we mee over de begeleiding van je proeven. Op de vierde en laatste dag treffen alle deelnemers elkaar om hun proefopzet en het verdienmodel aan te scherpen.

Programma:

Bodemverbetering, het is makkelijker geschreven dan gedaan. Welke handelingen van jou als agrariër hebben precies welke effecten op de bodem? Hoe kun je koolstofopslag bevorderen, en uitspoeling en verdichting verminderen voor optimale opbrengst? Op deze dag bespreken we de laatste resultaten uit praktijkonderzoek van de HAS en welke bodemkenmerken er toe doen. Ook hoor je van twee boeren met eigen experimenten wat hun resultaten zijn voor koolstofvastlegging door benutting van onbewerkt bermmaaisel en het het zogeheten biochar/biokool. Daarnaast sparren we met elkaar over mogelijkheden van bodemverbetering op jouw bedrijf, en wat voor experiment daarbij past.

12.30 - Lunch met een broodje en welkom + toelichting Proeftuin

13.00 - Introductie Praktijkgericht bodemonderzoek en effecten van beheersmaatregelen op bodemkenmerken door Lyanne de Haan (HAS) & Judith van de Mortel, lector Gezonde plant op een vitale en duurzame bodem (HAS)

13.30 - Praktijkvoorbeeld 1 

13.45 - Praktijkvoorbeeld 2 

14.00 - Werksessie in casusgroepen: oplossingen voor koolstofopslag, teeltrotaties & bodemverdichting

15.00 - Pauze

15.15 - Ontwerp je eigen proef 

16.00 - Proeven pitchen 

16.30 - Borrel met lokale bites

Aanmelden of meer informatie opvragen kan heel eenvoudig per mail.