WUR schetst beeld van toekomst natuurinclusieve landbouw

Met een unieke website biedt de WUR een beeld van de mogelijke toekomst van natuurinclusieve landbouw, 'bedoeld als inspiratie voor de dialoog hierover met stakeholders', aldus het persbericht.

'Natuurinclusieve landbouw is een vorm van kringlooplandbouw die de biodiversiteit op en rondom het bedrijf benut en beschermt. Het produceert voedsel met zo kort mogelijke kringlopen en binnen de grenzen van natuur, milieu en leefomgeving,' leggen de makers uit.

De site biedt op een leuke en inzichtelijke manier een schets van hoe de toekomst er voor kringlooplandbouw uit zou kunnen zien. Klikkend op iconen en begrippen kan de bezoeker zich ingraven in verschillende ondewerpen en thema's, zoals bodem en natuur. Daarnaast worden er middels grafische vormgeving impressies gegeven van Nederlandse landschappen zoals deze zich kunnen gaan ontwikkelen.