Op weg naar een circulaire tuinbouw

Tijdens het symposium ‘Building Business with biomass heroes’ op 9 oktober presenteerde SIGN (Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland)  de publicatie Op weg naar een circulaire tuinbouw. De transitie naar circulaire tuinbouw begint bij kritisch te zijn over wat het bedrijf inkomt en er weer uitgaat. Bij de productie van groenten en bloemen zal er altijd een reststroom (biomassa) ontstaan.

Schema met toepassingen van circulaire tuinbouw
©LNV

Op dit moment worden de organische tuinbouwreststromen opgehaald voor compostering of energie . Er zijn veel kansen om de reststromen hoogwaardiger in te zetten: op het eigen bedrijf – als meststof of verpakkingsmateriaal – of buiten de sector als schoonmaakmiddel of bouwmateriaal bijvoorbeeld. De wet- en regelgeving rond reststromen is echter bijzonder complex. Stichting Innovatie Glastuinbouw Nederland (SIGN) heeft daarom de  publicatie  Op weg naar een circulaire tuinbouw opgesteld. Aan de hand van een voorbeelden en stroomschema’s laat SIGN de juridische aspecten zien waar initiatiefnemers op dit gebied mee te maken krijgen. Glastuinbouw Nederland zet in op samenwerking met het ministerie van IenW om tot een leidraad voor reststromen voor de sector te komen, en zo de transitie te versnellen. Zo’n leidraad biedt ondernemers sneller juridische zekerheid. De publicatie maakt onderdeel uit van het programma Circulaire Tuinbouw, dat SIGN samen met de Greenports is gestart. SIGN heeft een alliantie met het ministerie van LNV.