Digitale eiwitten (1): Boeren van Amstel en Boerderij Kloosterplaats

Op deze plaats kijken wij tweewekelijks, op vrijdag rond lunchtijd, terug en vooruit op de ontwikkelingen op het Platform voor Kringlooplandbouw. Digitale eiwitten.

©Boeren van Amstel

Nieuwsbrief en verhalen uit de polder

De afgelopen weken zijn we druk bezig geweest met het verder perfectioneren van onze dienstverlening via het platform. Zo zag onder andere de eerste nieuwsbrief het levenslicht. Abonneren op deze nieuwsbrief, en al haar opvolgers, kan natuurlijk ook.

Daarnaast zijn er twee nieuwe verhalen over boeren, organisaties of initiatieven die zich bezighouden met de omslag naar kringlooplandbouw:

In Boeren van Amstel is klaar voor volgende fase wordt beschreven hoe een groep boeren in het Amstelland de handen ineen slaat en haar eigen productieproces optuigt. Puur ondernemerschap, inclusief de tegenvallers die daarbij kunnen horen. Inmiddels zijn ze toe aan de volgende stap, maar dat kost geld.

Harry Peter Mulder en zijn vrouw Eline Ringelberg zijn al jaren bezig met verschillende vormen van natuurinclusieve landbouw. Hun verhaal gaat over 'Onderzoeken en leren op Boerderij Kloosterplaats'.

Netwerkconferentie POP3

Tot slot nog een tip: op 7 november vindt in Amersfoort de Netwerkconferentie POP3 plaats. Een symposium over lessen uit het verleden en hoe deze toe te passen in het nieuwe plattelandsontwikkelingsbeleid.

Komende weken

Er komt ook van alles aan, de komende tijd. Zo zijn we bezig met een mooi verhaal over Boerderij Eytemaheert, waar twee echte ondernemers hard voor de muziek uitlopen.

Ook gaan we op bezoek bij Natuurvlees Nederland, waar een uitgebreide kennismaking op het programma staat.

We zijn langs geweest bij Koppert Cress in Monster, om te zien wat voor rol kringlooplandbouw in hun bedrijfsvoering speelt.

En er komt een verhaal aan over Rundveehouder Jan van der Zwam, hij wil naast rundveehouder ook natuurbeheerder worden om zo een gesloten kringloop te kunnen realiseren.