Hoe? Zo! onderzoekt welke rol agrarische collectieven kunnen spelen bij uitvoering GLB

Drie agrarische collectieven in Noord-Nederland, Noardlike Fryske Wâlden, Groningen West en Midden Groningen, hebben zich verenigd in een GLB-pilot. Ze gaan bedrijfsplannen in een groter gebied combineren, zodat maatregelen van de ene boer die van andere, aangrenzende, boeren versterken.

GLB Randenbeheer

Vergroening

In de samenwerking, 'Hoe? Zo!' genoemd, gaan de drie collectieven op zoek naar manieren om regeldruk te verlichten binnen het nieuwe GLB. Hierin komt binnen de directe betalingen, naast een basispremie, een vrijwillige eco-regeling. De nadruk ligt daarin op effectieve vergroening. In de pilot zoeken de collectieven uit hoe ze dat zo slim mogelijk met zo min mogelijk administratieve lasten en regels kunnen aanpakken.

Lees het persbericht op de website van Noardlike Fryske Wâlden voor meer informatie.