Digitale eiwitten (2): Groot Spraeland, Natuurvlees en wat doet Koppert Cress?

Op deze plaats kijken wij tweewekelijks, op vrijdag rond lunchtijd, terug en vooruit op de ontwikkelingen op het Platform voor Kringlooplandbouw. Digitale eiwitten.

©Natuurvlees

De runderen staan centraal

Deze weken kwamen twee verhalen online, waarin runderen centraal staan.

Zo brachten wij Natuurvlees en Slagerijen Kaldenberg in beeld. Deze samenwerking levert kwaliteitsvlees aan de Sligro's in Nederland en België. Daarnaast schreven we een verhaal over rundveebedrijf Groot Spraeland. Eigenaar Jan van der Zwaan gebruikt natuurmaaisel dat hij zelf maait op terreinen van Staatsbosbeheer en de provincie. Na gebruik in de stal dient het als bemesting voor zijn grond en dat van de natuurbeherende organisaties. 

Ook kwam er een verhaal online met een heel ander thema. We gingen langs bij glastuinbouwbedrijf Koppert Cress in Monster om met eigen ogen te zien wat voor rollen duurzaamheid en gezondheid spelen binnen het bedrijf.

Cressen
Beeld: ©LNV / Natalie Hoogervorst

Komende weken

Koolstofsnippers tegen kunstmest en een messcherp oordeel op de visie en de uitvoering hiervan door een rasondernemer. Dat zijn twee verhalen die er aan zitten te komen.

Ook spraken we met een stichting die het gat tussen boer en samenleving probeert te verkleinen en een rol speelt in een positievere beeldvorming van het boerenvak. 

Tot slot komt er een verhaal aan met het actuele thema: precisiebemesting.