In Lelystad wordt de 'Boerderij van de Toekomst' ingericht

Tijdens AgriFoodTech 2019 in de Brabanthallen in Den Bosch heeft DG Marjolein Sonnema aangekondigd dat er in Lelystad een proeflocatie wordt ingericht volgens agro-ecologische principes.

©WUR

Deze Boerderij van de Toekomst richt zich op innovaties die gaan bijdragen aan de kringlooplandbouw.

De al bestaande proeftuin voor Agroecologie en Technologie van WUR in Lelystad wordt de komende maanden uitgebreid. Zo komt er een kavel van zo’n 30 ha die beheerd gaat worden als akkerbouwbedrijf volgens agro-ecologische principes. Hier worden allerlei innovaties getest en gedemonstreerd die dicht bij introductie in de praktijk staan. Ook wordt op dit proefbedrijf wind- en zonne-energie geproduceerd en wordt gewerkt aan opslag en gebruik van duurzame energie.

Voor meer informatie: https://www.wur.nl/nl/Onderzoek-Resultaten/Onderzoeksinstituten/plant-research/show-wpr/WUR-geeft-kringlooplandbouw-handen-en-voeten-op-boerderij-van-de-toekomst.htm