Kring-loop levert Minister Schouten tien stappenplan op

Na een wandeling van enkele uren, van Delfsgauw naar Den Haag, is vanmorgen door 150 á 200 leden van zo'n 60 natuurorganisaties, een tien stappenplan aangeboden aan Minster Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselvoorziening.

Hoeve Biesland

De wandeling startte op dezelfde plaats als waar de minister twee jaar geleden de 'Visie Kringlooplandbouw' presenteerde, Hoeve Biesland van veehouder Jan Duijndam.

Initiatiefneemster Marcia de Graaff ziet het evenement als een steuntje in de rug van de minister: "we willen een hoopvol geluid laten horen in Den Haag, maar tegelijkertijd ook de urgentie aangeven van de opgave waar we voor staan. De discussie verhardt en concentreert zich op het stikstofprobleem. Wij vinden dat je een oplossing moet zoeken die alle problemen aanpakt. Natuurinclusieve kringlooplandbouw heeft dat in zich," vertelt zij aan de NOS.

"Wij lopen voor een natuur inclusief kringlooplandbouw en we doen dat met zowel boeren, burgers als natuurbeschermers."

Onder de zestigdeelnemende organisaties zijn diverse clubs te vinden die de biologische of biologisch-dynamische landbouw promoten, maar ook natuur- en landschapsorganisaties, bankbedrijf Triodos en duurzaamheidsorganisatie Urgenda.