Nieuw subsidieonderdeel voor mkb'ers in dierlijke voedselketen

De MIT-regeling is ook opengesteld voor mkb-ondernemers subsidie aanvragen voor onderzoek naar technologische innovatie om hun concept voor duurzame dierlijke producten te produceren of op de markt te brengen.

©LNV

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), dat 1,35 miljoen euro beschikbaar stelt, wil met de subsidie het marktaandeel voor duurzame dierlijke producten vergroten. De financiële ruimte moet ervoor zorgen dat ondernemers kennis van nieuwe producten, productieprocessen en diensten kunnen opdoen en toepassen in hun bedrijf.

Minister Schouten: "Een belangrijke voorwaarde is dat het idee ook bijdraagt aan het versterken van het verdienvermogen van de veehouder. We hebben de ondernemersgeest van alle partijen nodig om de omslag te maken naar duurzame dierlijke productie.”

Meer informatie