Digitale eiwitten (14): Zuco Dokkum en online trainingen

Op deze plaats kijken wij tweewekelijks terug en vooruit op de ontwikkelingen op het Platform voor Kringlooplandbouw. Digitale eiwitten dus.

Beeld: ©Bote Sape Schoorstra / Bote Sape Schoorstra

Video over Zuco Dokkum

De vierde video in onze reeks, waarvan de eerste drie video's in de vorige Digitale eiwitten al werden gedeeld, is een portret van de ondernemers van Zuco Dokkum. Een goed verhaal, met dankzij fotograaf Bote Sape Schoorstra, wiens foto's wij mogen gebruiken, ook passend en prachtig beeld.

Agenda

Nieuwe, digitale, evenementen komen in de plaats van eerder afgezegde of niet meer toegestane plannen. Goed voorbeeld is het webinar Natuurinclusieve landbouw (19 mei), dat de eerder in april afgezegde opleiding vervangt.

Ook de online opleiding tot 'kringloopcoach' heeft zich aangepast aan het corona-tijdperk. Vanaf 1 mei kan in vier weken tijd veel kringloopkennis worden opgedaan. Allemaal vanuit huis of eigen kantoor.

Bekijk alle evenementen en opleidingen in onze agenda.

Tot over twee weken!