Drie noordelijke agrarische collectieven voeren 'nieuw GLB-pilot' uit

Om in 2023 goed beslagen ten ijs te komen, slaan drie noordelijke agrarische collectieven de handen ineen. Ter voorbereiding op het nieuwe Europese landbouwbeleid voeren de collectieven Noardlike Fryske Wâlden, Groningen West en Midden Groningen een gezamelijke pilot uit.

Hoe? Zo!

De pilot heet 'Hoe? Zo!' en komt voorzien van een animatie waarin een en ander helder wordt uitgelegd. Op de website van het project wordt het doel toegelicht: "Het Europese landbouwbeleid verandert vanaf 2023. Er worden meer inspanningen van boeren gevraagd op het gebied van milieu, klimaat en biodiversiteit. Hoe kunnen ze op een effectieve manier, met maatregelen die inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering en passen bij hun gebied, voldoen aan de eisen? Kan dit met een systeem van een keuzemenu? En welke rol kunnen de collectieven spelen in de uitvoering van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)? "

Meer informatie over pilot en project staat op de website.