Uitbreiding MIT voor duurzame dierlijke producten

Op 11 juni opent een nieuw onderdeel van de MIT-regeling (mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren).

Een miljoen

In totaal komt € 1.000.000,- beschikbaar voor R&D-samenwerkingsprojecten. Dit houdt in dat numkb'ers die sámen producten, productieprocessen of diensten willen ontwikkelen of vernieuwen subsidie kunnen aanvragen.

Met dit onderdeel van de MIT, dat specifiek gericht is op het thema duurzame dierlijke producten, wil het ministerie van LNV de ontwikkeling van nieuwe technologie stimuleren die bijdraagt aan het beter vermarkten van duurzame dierlijke producten en aan het verdienmodel van een veehouder. Binnen deze subsidie zijn drie onderdelen waarop kan worden ingeschreven: kennisvouchers, haalbaarheidsprojecten en nu dus ook R&D-samenwerkingsprojecten. Alle onderdelen blijven t/m 10 september geopend.

Voor de eerder opengestelde kennisvouchers en haalbaarheidsprojecten zijn al diverse mooie projecten binnengekomen, maar is ook nog financiële ruimte voor technologische innovatieprojecten. Mkb-ondernemers die willen onderzoeken of een voorgenomen innovatieproject binnen het thema duurzame dierlijke producten technisch en economisch haalbaar is, kunnen hiervoor nog een aanvraag indienen. Voor het nieuw geopende onderdeel ‘R&D-samenwerkingsprojecten’ geldt dat projecten moeten bestaan uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers. In totaal is voor de gehele MIT voor duurzame dierlijke producten € 1,35 miljoen beschikbaar.

MBK-ers die een aanvraag willen indienen of meer informatie zoeken over de MIT voor duurzame dierlijke producten kunnen terecht op de website van de RVO.

©Rik Lagendijk