Inzoomen op het verdienmodel: wat levert kringlooplandbouw nu eigenlijk op?

Meer samenwerken met de natuur, beter zorgen voor de bodem, meer gebruik van reststromen: allemaal maatregelen om meer richting kringlooplandbouw toe te werken. Welk verdienmodel zit hierachter? Deze vraag hebben wij voorgelegd aan een aantal ondernemers die al eerder langs zijn gekomen op het platform.

Eerder maakten wij al kennis met het Landgoed Velhorst van Natuurmonumenten waar Winny en Arjen van Buuren werken als natuurboeren. Hun doel: een positief effect te hebben op de biodiversiteit, natuur en producten van het landschap, waarbij ze de maatschappij betrekken, verbinden en inspireren. Maar hoe doe je dat? Een ecologisch toekomst bestendige boerderij, wat tegelijkertijd ook economisch rendabel is én een sociale functie heeft in de samenleving.

©Winny van Buuren

“Vanaf begin af aan mensen in de omgeving meenemen in jouw verhaal”, vertelt Winny. Toen Winny en Arjen gekozen waren als pachters van de percelen van Natuurmonumenten, hebben zij alle buurtbewoners uitgenodigd in het lokale buurthuis. Daarna hebben zij hen consequent meegenomen in hun verhaal en hun missie. Er is dus tijd geïnvesteerd om de lokale consument te leren kennen en ook hen mede verantwoordelijk laten voelen voor de natuur in eigen omgeving. Het resultaat? Loyale klanten die zich langdurig aan je binden.

©Winny van Buuren

‘Door educatieve wandelingen te verzorgen op het landgoed en de consument uit te leggen waarom onze producten duurder zijn dan die in de supermarkt, blijft hij verbonden en is hij bereid om meer te betalen’, aldus Winny. Om loyale klanten te belonen die ook bijdragen aan de missie van Landgoed Veldhorst als ‘Vrienden van Velhorst’, is er een lidmaatschap waar zij 10% korting krijgen op de biologische producten in de webwinkel. De betrokkenheid van de omgeving is ook te zien in het experiment 'Pixelfarming'. In dit experiment wordt er samen met de WUR gewerkt aan een onderzoek naar de opbrengsten van biodiversiteit bij het verdelen van het perceel in pixels. Deze pixels zijn grotendeels gepacht door betrokken consumenten.

©Winny van Buuren
Pixelfarming op het Landgoed Velhorst

Bovendien generen Winny en Arjen meer marge door rechtstreeks te verkopen aan de consument via hun online webshop en leveren zij aan lokale ondernemers en lokale restaurants. Op deze manier schakelen zij de tussenhandel uit en krijgen zij een grotere marge voor hun producten. Daarbij komt het voordeel van minder transportkosten bij de verkoop in de korte keten.

©Winny van Buuren

Dus hoe doe je dat een ecologisch én economisch toekomst bestendige boerderij? Verbinden, vertellen, verantwoordelijk maken en dichtbij huis houden! Dat doe je niet zomaar natuurlijk en vereist veel tijd en geduld, maar de opbrengst is een community waar mensen zich betrokken voelen en zich verantwoordelijk voelen voor een beter product en natuur.