LNV lanceert de Kringlooplandbouwscan

De Kringlooplandbouwscan is bedoeld voor boeren die in kaart willen brengen welke stappen zij wellicht kunnen zetten met hun bedrijf.

De Kringlooplandbouwscan is ondergebracht op de website 'Regelhulp voor bedrijven' van RVO. In de eerste al;inea wordt duidelijk voor wie en waarom de scan is opgezet: "Als boer en ondernemer wilt u vooruit. Maar vaak heeft u het gevoel klem te zitten tussen bijvoorbeeld markt en overheid of tussen bank en burger. Investeren in duurzame landbouw klinkt goed, maar uw grote zorg is of u die investeringen ooit terugverdient. Veel boeren maken zich al klaar voor de toekomst. Ook u wilt de juiste keuzes maken voor een gezonde toekomst van uw boerenbedrijf. De Kringlooplandbouwscan kan u helpen bij het maken van die keuzes."

©Boerderij Kloosterplaats

Uitkomsten

De scan stelt eerst een aantal vragen over onder andere het soort bedrijf waarvoor een advies wordt gevraagd. Op basis van de antwoorden kunnen een aantal resultaten worden verwerkt in het advies:

  • Regelingen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) die relevant zijn voor uw bedrijf
  • Artikelen op Groen Kennisnet die aansluiten bij uw bedrijf
  • Verhalen van agrariërs die al bezig zijn met kringlooplandbouw op het Platform Kringlooplandbouw