"Boer moet meer ruimte krijgen om te ondernemen"

In de Agrarische Ondernemersagenda, die Minister Schouten van LNV naar de Tweede Kamer heeft gestuurd, staat het verdienvermogen van de boer centraal. Boeren en telers dienen een sterkere positie in de keten te krijgen, er moet hulp mogelijk zijn bij investeringen in verduurzaming en kennis en wetenschap over toekomstbestendige landbouw moet breder toegankelijk worden gemaakt.

Boerderij t schop
©Boerderij 't Schop

De uitwerking van de agenda is mede gebaseerd op het rapport van de Taskforce verdienvermogen kringlooplandbouw. In de brief schrijft minister Schouten dat het belangrijk is dat boeren meer ruimte krijgen voor ondernemerschap: “Niemand weet zoveel over zijn bedrijf dan de agrarisch ondernemer zelf.” De ondernemer gaat over het eigen verdienmodel, de overheid zorgt voor de juiste randvoorwaarden in de markt.

In de Ondernemersagenda wordt aangegeven hoe het ministerie (nieuw) ondernemerschap wil stimuleren. Bijvoorbeeld via de versterking van de positie van de boer in de keten en via ‘alternatieve’ bedrijfsmodellen (waaronder korte (voedsel)ketens en multifunctionele landbouw).

Daarnaast moet het aangekondigde Omschakelfonds van 175 miljoen euro het voor ondernemers makkelijker maken om duurzame investeringen te doen. Over de invulling van dit fonds wordt binnenkort meer duidelijkheid gegeven.

Het volledige bericht op de website van de rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/15/agrarische-ondernemerschapsagenda-geef-boeren-ruimte-te-ondernemen