Digitale eiwitten (28): Twee brieven en een webinar

Op deze plaats kijken wij tweewekelijks terug en vooruit op de ontwikkelingen op het Platform voor Kringlooplandbouw. Digitale eiwitten dus.

Beeld: ©LNV / Frank Heukels
Honger

Post

Er zijn de afgelopen weken twee brieven naar de Tweede Kamer gestuurd door Minister Schouten. Aan bod kwamen de Ondernemersagenda en de verdere verduurzaming van de veehouderij.

Webinar Bedrijfsovernamefonds

Op 22 oktober organiseerde LNV ook een online bijeenkomst over het Bedrijfsovernamefonds. In gesporek met Carla Boonstra (beleidsadviseur LNV), Eke Folkerts (bestuurslid NAJK) en René Gomersbach (sectorspecialist tuinbouw Rabobank) konden bezoekers vragen stellen over deze kredietregeling. Het gehele webinar is terug te kijken.

Ook hebben we de gestelde vragen uitgewerkt in een document, voor wie dit rustig na wil lezen.

Tot zover deze eiwitten! Fijn weekend, tot over twee weken.