Positie boeren, tuinders en vissers versterkt

Het 'Wetsvoorstel oneerlijke handelspraktijken landbouw- en voedselvoorzieningsketen' moet voedselleveranciers als boeren, tuinders en vissers beschermen tegen afnemers.

©Stichting Noordzeevis uit Scheveningen

Dit wetsvoorstel is onderdeel van het maatregelenpakket aangekondigd in het regeerakkoord om de positie van de boer in de keten te versterken. Het wetsvoorstel gaat zestien handelspraktijken verbieden waarmee boeren, tuinders, maar ook vissers en andere leveranciers van landbouw- en voedingsproducten (zoals vleesverwerkers, zuivelfabrieken en groothandelaren die leveren aan detailhandel) wel eens te maken hebben. Dit versterkt hun onderhandelingspositie ten opzichte van hun afnemers en maakt het makkelijker om oneerlijke handelspraktijken aan de kaak te stellen. Voorbeelden van de oneerlijke handelspraktijden die volgens het wetsvoorstel straks verboden zijn: het op korte termijn annuleren van levering van bederfelijke producten door de afnemer, het eenzijdig wijzigen van de leveringsvoorwaarden door de afnemer (zoals volume, kwaliteitsnormen of prijzen).

Zie voor het gehele bericht: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/11/20/voedselleveranciers-krijgen-sterkere-positie-in-de-keten