Praat mee over de landbouw van de toekomst

Er gebeurt van alles in en rond de Nederlandse landbouwsector. We staan voor een grote verandering, maar wat dit exact inhoudt en voor gevolgen heeft voor de individuele boer, blijft gissen. KNAW en AcTI organiseren het webinar 'Landbouw van de toekomst', waarin experts met elkaar en met deelnemers in gesprek gaan.

©Boerderij Kloosterplaats

Op de website van het evenement, dat komende dinsdagavond 8 december al plaatsheeft, staat te lezen: "Het Nederlandse landbouwsysteem staat ter discussie: de efficiëntie is groot, maar de effecten op biodiversiteit en landschap roepen steeds meer weerstand op. Ecologische kringlooplandbouw – gebaseerd op diverse gewassoorten per veld – kan met minder input hoge opbrengsten genereren. Dit systeem kent echter nog technologische, logistieke en organisatorische uitdagingen. Wat is er nodig om tot een duurzaam systeem te komen dat rendabel is én haalbaar in de praktijk?"

Op de avond komen onder andere Marcel Dicke, hoogleraar entomologie, Wageningen University & Research, Cornelis Mosselman, regeneratief akkerbouwer, BI-JOVIRA, Ooltgensplaat en Noelle Aarts, hoogleraar Socio-Ecological Interactions, Radboud Universiteit aan het woord. De afsluitende discussie wordt geleid door Sjoukje Heimovaara, algemeen directeur Agrotechnology & Food Sciences Group, Wageningen University & Research.

Deelname is gratis, maar aanmelden is wel verplicht en kan via het webformulier: https://www.lyyti.fi/reg/landbouw_van_de_toekomst