Deelnemers gezocht voor Kennisprogramma van Circulair Terreinbeheer

In januari 2021 start het Circulair Terreinbeheer Kennisprogramma, uitgevoerd door de Wageningen Universiteit en Research. Voor het onderzoek worden nog deelnemers gezocht.

Geinteresseerden kunnen voor meer informatie en aanmelden, mailen met info@circulairterreinbeheer.nl.

Grofweg bestaat het Kennisprogramma uit drie delen:

 1. Monstername en analyse van 80 bodemverbeterende producten gemaakt van maaisel en blad uit de aangemelde pilotprojecten van CT;
 2. Veldproeven met een vijftal verschillende bodemverbeterende producten van pilotprojecten op 3 locaties door de WUR;
 3. Veldonderzoek door de pilotprojecten zelf:
  1. minimaal het bijhouden in een digitaal logboek met foto’s van de gewas/planten/bomengroei, onkruiddruk, ziekten en plagen, wateroverlast en droogte;
  2. indien een pilot zelf budget heeft kan er meer onderzoek gedaan worden dat door de WUR meegenomen wordt in hun jaarlijkse rapportages.

In overleg met Omgevingsdiensten kunnen pilotprojecten, die bokashi of lokaal composteren toepassen, een vergunning en indien nodig een ontheffing aanvragen en toegekend krijgen. De Omgevingsdiensten hebben aangegeven dat pilotprojecten die geen onderdeel uitmaken van wetenschappelijk onderzoek dat bijdraagt aan beleidsverandering, ook zeer waarschijnlijk geen vergunning en ontheffing kunnen krijgen en indien toch tot uitvoering wordt overgegaan illegaal zijn.

Vereisten voor deelname aan het CT Kennisprogramma van een pilotproject zijn:

 • de CT Checklist Zorgplicht Maaisel en Blad is ingevuld of zal uiterlijk op 1 mei 2021 ingevuld zijn;
 • het project wordt vanaf nu nog minimaal 3 jaar op hetzelfde perceel of in dezelfde plantvakken uitgevoerd;
 • een deel van het perceel wordt ter vergelijking onbehandeld gelaten - en dit is elk jaar hetzelfde deel;
 • het digitale logboek met foto’s (bovenstaand punt 3.1) wordt goed bijgehouden (het programma CT zorgt in overleg met de WUR voor een instructie hiervoor).

Het invullen van de CT Checklist gebeurt onder begeleiding van de coördinatoren van het programma CT. Indien dit voor jouw pilotproject nog niet is gebeurd, kan je daarvoor contact opnemen met info@circulairterreinbeheer.nl.