Nieuwe Agrospecial gaat in op laatste ontwikkelingen in de Bedekte Voedingstuinbouw

Centraal in deze editie staat het thema 'Bedekte voedingstuinbouw wereldwijd: op duurzame wijze werken aan voedselzekerheid,' waarbij de wereldwijde ontwikkelingen worden besproken met het oog op Nederlandse kansen.

Met in totaal 32 bijdragen beschrijven de Nederlandse landbouwraden in het buitenland de ontwikkeling van bedekte teelt in hun land en regio en wat hierbij mogelijke kansen zijn voor Nederland.

Dat varieert van hightech tot lowtech met aandacht voor innovaties, duurzaam telen en kennisoverdracht.

Ook zijn er bijdragen vanuit LNV, Topsector T&U, de brancheorganisatie en een voorbeeld van samenwerking tussen overheid-bedrijf-kennisinstelling.

Veelzijdige inhoud

Via het uitklapmenu linksboven op de cover (home) krijg je toegang tot alle artikelen. Naast de eerste vier inleidende artikelen, zijn de bijdragen van de landbouwraden gebundeld per regio en wel via onderstaande links: