Experimenteren op Boerderij van de Toekomst, wie doet er mee?

Boerderij van de Toekomst opent haar deuren voor innovatieve ondernemers. Middels een voucherregeling komt € 1.470.000 beschikbaar om de innovatiecapaciteit van land- en tuinbouwsector te vergroten.

©WUR

Drie soorten vouchers

De vouchers zijn bedoeld voor alle ondernemers die innovaties willen ontwikkelen, testen en demonstreren die bijdragen aan kringlooplandbouw. Deze innovatieve ondernemers kunnen de vouchers bij Boerderij van de Toekomst inzetten om gebruik te maken van de faciliteiten en de daar aanwezige expertise en ondersteuning.

Om de verschillende soorten ondernemers en projecten zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, zijn drie vouchervormen opgezet:

- Haalbaarheidsvoucher; Toetsen van technische- en economische haalbaarheid door inzet faciliteiten en expertise Boerderij van de Toekomst. Vergoeding: Maximaal 90% van door WUR gefactureerde kosten met maximum van € 10.000,-.

- R&D-voucher; Voor externe kosten van het maken en testen van een prototype in labaratorium- en praktijkomgeving. Vergoeding: Maximaal 100% van door WUR gefactureerde kosten, met maxiumum van € 75.000,-. Daarnaast ook maximaal 50% van de externe kosten vergoed met een maximum van € 25.000,-.

- Pilotvoucher; Inzet experts en faciliteiten voor het in de praktijk te testen en valideren van de innovatie. Vergoeding: Vergoeding: Maximaal 100% van door WUR gefactureerde kosten, met maxiumum van € 25.000,-.

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

Meer informatie en contactgegevens vind je op de website van de WUR: https://farmofthefuture.nl/nieuws/openstelling-vouchers-boerderij-van-de-toekomst/