G1000 via overeenkomsten op zoek naar toekomstige landbouw

Het Burgerberaad G1000 stort zich op de landbouw. Volgens de principes van de overkoepelende stichting wordt een toekomst van de Nederlandse landbouw uitgewerkt en aangeboden aan o.a. de Tweede Kamer.

©Stichting G1000

G1000Landbouw gaat volgens een beproefd recept op zoek naar gemeenschappelijke grond. "We voeren in Nederland een scherp debat over de toekomst van de Landbouw en de Natuur. Daarbij wordt onze aandacht voortdurend gevestigd op de verschillen: waar zijn we het niet over eens? Vooral de extremen komen aan het woord.
Dat is jammer, want uiteindelijk moeten we samen tot een oplossing komen. Dat lukt alleen als we helder krijgen waar we het wel over eens zijn," valt te lezen op de website https://g1000landbouw.nl/.

Proces

De G1000Landbouw werkt volgens een vast proces. Het start met een Burgerraad, de G1000Landbouw. In deze Burgerraad worden 500 gelote burgers bij elkaar gezet. "Gelote burgers gaan met elkaar in gesprek en formuleren samen voorstellen voor de toekomst van de Landbouw."

De 500 deelnemers van de G1000Landbouw bespreken die voorstellen vervolgens met 500 gelote boeren in een BoerBurgerDialoog. De resultaten worden verwerkt in concrete beleidsvoorstellen. Als er voldoende steun is voor de voorstellen, dan worden deze opgenomen in het Burgerbesluit Toekomst Landbouw.

Dit Burgerbesluit Toekomst Landbouw wordt tenslotte aangeboden aan de Tweede Kamer en een brede coalitie van maatschappelijke organisaties rondom de landbouw, met het verzoek de plannen uit te voeren.

De beoogde looptijd voor al deze stappen is een jaar.