Pilots moeten innovaties stalsystemen versnellen

"In de toekomst bepalen veehouders en techniekleveranciers zelf de inrichting van het stalsysteem, zolang de gestelde emissiedoelen behaald worden. Op deze manier kunnen innovaties sneller en makkelijker doorgevoerd worden."

Cowtoilet 1
©Henk Hanskamp
Koeien in de stal

Dat is het advies van de Taskforce Versnelling Innovatieproces Stalsystemen. Via een kamerbrief heeft Minster Schouten het advies overgenomen.

De veehouderij staat voor de grote opgave om vergaand en integraal te verduurzamen. De ontwikkeling van nieuwe technieken en managementmaatregelen speelt hierbij een belangrijke rol. Veel veehouders hebben goede idee├źn en willen aan de slag met vernieuwingen om stallen te verduurzamen en uitstoot zoals ammoniak, methaan en fijnstof terug te brengen. Bij het innovatieproces lopen zij vaak aan tegen regelgeving, vergunningverlening, vertraging of andere moeilijkheden.

Advies

Centraal in het advies staan drie sporen om te komen tot een versnelling van innovatie voor stalsystemen: er zou een wettelijk systeem moeten komen dat stuurt op emissiedoelen, waarbij veehouders en techniekleveranciers zelf beslissen over de inrichting van het stalsysteem. De huidige regelgeving en werkwijzen voor de proefstalprocedure moeten versimpeld en verbeterd worden. Een systeem gebaseerd op gemeten emissies uit de stal is op korte termijn niet haalbaar.

De Taskforce adviseert om eerst te experimenteren met dit plan en 20 pilots in te richten die aan de slag gaan met onder andere systemen voor real-time praktijkmetingen van uitstoot, zo kan nuttige en noodzakelijke ervaring worden opgedaan met sensor- en datasystemen.