Omslag naar Kringlooplandbouw - Nationale Week zonder vlees

Deze nieuwsbrief staat in het teken van de Nationale Week Zonder Vlees. Niet het meest voor de hand liggende thema voor een LNV-nieuwsbrief, maar wel een thema waar we veel mee kunnen. Ook op het Platform Kringlooplandbouw, waar we tenslotte verhalen maken over vlees- en visproductie, maar ook 'vegetarische verhalen' aanbieden. In deze nieuwsbrief dus alleen deze laatste categorie.

Nationale Week Zonder Vlees

Van 9 t/m 15 maart is het de Nationale Week Zonder Vlees. Doel van de campagne is bewustwording over de impact van het eten van vlees. En het bieden van alternatieven. 'Flexitariër', heet dat in mooi hip Nederlands. Je hoeft niet elke dag vlees te eten.

Nationale Week Zonder Vlees

Couscous gerecht
© Week Zonder Vlees

Vegetarische verhalen

Zuiniger of meer effectief met onze voedselstromen omgaan is een belangrijk onderdeel van de moderne en toekomstige landbouw. In dat licht zoeken de initiatiefnemers van 'De Fruitmotor' naar verschillende toepassingen voor minder mooi fruit. Fruit dat wij, als consument, links laten liggen in winkels en restaurants, maar waar wel degelijk nog alle smaak, voedingsstoffen en vele toepassingen uit te halen zijn. Dat bewijzen ze in 's lands grootste fruithub: de Betuwe.

Ook zonder vlees weet vloermouter Jan Legters een mooi bedrijf op te zetten. Zijn liefhebberij voor het brouwen van speciaalbier, gecombineerd met ondernemerschap en zijn kennis en ervaring met het verbouwen van granen resulteren in Vloermouterij Masterveld.

Veel aandacht gaat in de 'wel/geen vleesdiscussie' uit naar de voedingswaarde van vlees in het bijzonder en voedsel in het algemeen. Een goede én lekkere bijdrage aan ieders menu zijn noten. Dat beaamt de Nederlandse Notenvereniging direct. Alles over het integreren van notenteelt in je bedrijfsmodel kunnen zij leveren. En de klimaatbelasting van een noot is 90% lager dan die van vlees...

© Vloermouterij Masterveld

Aankomende evenementen

We hebben twee nieuwe evenementen op de kalender kunnen zetten. Toevalligerwijs beiden op 15 april.

Het eerste betreft de eerste aflevering van de serie Koplopers, waarin 'maatschappelijke vraagstukken die een transitie doormaken' worden besproken. Deze avond is dat onderwerp 'Kringlooplandbouw'. Gespreksleider is Teun van de Keuken en de avond vindt plaats in De Balie in Amsterdam.

Ook in Amsterdam, aan de Keizersgracht, in De Rode Hoed, vindt op dezelfde tijd de vijfde editie van 'It's the food, my friend' plaats. Hier wordt vanuit de centrale vraag: 'wat hebben de aarde, de mensheid en de boeren nodig voor een leefbare toekomst?' gediscusieerd o.l.v. Felix Rothenberg.

Zijn er bijeenkomsten, trainingen of andere interessante evenementen die betrekking hebben op kringlooplandbouw én de extra aandacht van onze kalender goed kunnen gebruiken, meldt deze dan aan via een mail aan het platform.