Documenten

74 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Waarom mag er weinig dierlijke mest op het land worden gebruikt?

Dierlijke mest mag volgens de Europese Nitraatrichtlijn en de Meststoffenwet gebruikt worden als meststof, maar tot de limiet van ...

Vraag en antwoord

Wat is emissie?

Emissie is een ander woord voor uitstoot. Er wordt vaak gesproken over emissies in het kader van broeikasgassen zoals methaan, ...

Vraag en antwoord

Wat is methaan?

Methaan is een broeikasgas dat bijdraagt aan de versterking van het broeikaseffect door de mens.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen ammoniak en stikstof?

Ongeveer 78% van alle lucht om ons heen bestaat uit stikstof. Dit gas is niet schadelijk voor mens, dier en natuur.

Vraag en antwoord

Waarom is stikstof een probleem?

Nederland heeft veel veeteelt voor de productie van vlees, eieren en melk. Deze dieren produceren mest, daarin zitten stoffen die ...

Vraag en antwoord

Wat is een natuurboer?

Een natuurboer is een boer die natuurinclusief werkt. Natuurinclusief betekent dat de natuur centraal staat in de bedrijfsvoering.

Vraag en antwoord

Wat is natuurinclusieve landbouw?

Natuurinclusieve landbouw is een landbouwvorm waarbij natuur een belangrijke rol speelt in de bedrijfsvoering. De boer maakt ...

Vraag en antwoord

Wat is extensieve landbouw?

Extensieve landbouw is een landbouwvorm waarbij er minimaal wordt ingegrepen in de natuur.

Vraag en antwoord

Wat is een drijfmestbenutter?

Een drijfmestbenutter is een apparaat dat op een machine wordt gemonteerd waarmee drijfmest wordt verspreid.

Vraag en antwoord

Wanneer heb je de eerste resultaten uit een voedselbos?

Het duurt een jaar of vijf voor je de eerste opbrengsten uit een voedselbos hebt. ‘Maar elk jaar worden de opbrengsten meer en je ...

Vraag en antwoord