Documenten

Documenten

107 documenten

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode van
tot

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.

Sorteren op: Datum / Relevantie

Wat zijn bufferstroken of akkerranden?

Een bufferstrook of akkerrand is een strook grond tussen een landbouwperceel en een daarnaast gelegen sloot om het water te ...

Vraag en antwoord

Wat is combinatieteelt?

Combinatieteelt is een landbouwsysteem waarbij meerdere teelten op hetzelfde perceel worden gehouden.

Vraag en antwoord

Wat is argoforestry?

Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij bomen en andere meerjarige houtige gewassen gecombineerd worden met akkerbouw, ...

Vraag en antwoord

Waarom mag er weinig dierlijke mest op het land worden gebruikt?

Dierlijke mest mag volgens de Europese Nitraatrichtlijn en de Meststoffenwet gebruikt worden als meststof, maar tot de limiet van ...

Vraag en antwoord

Wat is emissie?

Emissie is een ander woord voor uitstoot. Er wordt vaak gesproken over emissies in het kader van broeikasgassen zoals methaan, ...

Vraag en antwoord

Wat is methaan?

Methaan is een broeikasgas dat bijdraagt aan de versterking van het broeikaseffect door de mens.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen ammoniak en stikstof?

Ongeveer 78% van alle lucht om ons heen bestaat uit stikstof. Dit gas is niet schadelijk voor mens, dier en natuur.

Vraag en antwoord

Waarom is stikstof een probleem?

Nederland heeft veel veeteelt voor de productie van vlees, eieren en melk. Deze dieren produceren mest, daarin zitten stoffen die ...

Vraag en antwoord

Wat is een natuurboer?

Een natuurboer is een boer die natuurinclusief werkt. Natuurinclusief betekent dat de natuur centraal staat in de bedrijfsvoering.

Vraag en antwoord

Wat is natuurinclusieve landbouw?

Natuurinclusieve landbouw is een landbouwvorm waarbij natuur een belangrijke rol speelt in de bedrijfsvoering. De boer maakt ...

Vraag en antwoord