Ik doe mee aan de omslag naar kringlooplandbouw!

Ja, ik doe mee

Ik heb een succesvol voorbeeld van kringlooplandbouw in mijn bedrijf

Vermeld titel en een korte omschrijving.

Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het sluiten van kringlopen op het eigen bedrijf of in de regio, de
omgang met mest, bodem, biodiversiteit of diervoer e.d.

Ik wil dit voorbeeld laten zien aan anderen, o.a. op een website

Vermeld hierbij waarover, over welke sector of welk onderdeel.

Ik wil deze kennis met anderen delen, o.a. op een website
Ik wil graag kringlooplandbouw toepassen in mijn situatie, maar:

Heeft u een plan of document passend bij uw
initiatief? Dat kunt u hieronder uploaden en meesturen.