Heb je een vraag over kringlooplandbouw?

Via onderstaand formulier kunt u een vraag stellen over of uw project of plan delen op het gebied van kringlooplandbouw aan de beheerders van het Doe Mee Loket.

  • Voor het melden van onnodige regeldruk kunt u als ondernemer in de veehouderij, akkerbouw, tuinbouw of visserij terecht bij het Agroloket.
  • Voor vragen over het Platform Kringlooplandbouw kunt u terecht bij het Contactformulier.

De beheerders nemen uw vraag zo spoedig mogelijk in behandeling. Zij gebruiken uw persoonsgegevens alleen om op uw bericht te reageren en bewaren uw gegevens niet langer dan nodig is. Informatie hierover vindt u op onze privacyverklaring.

Ja, ik doe mee

Functie
Expertise
Ik heb een succesvol voorbeeld van kringlooplandbouw in mijn bedrijf
Ik wil dit voorbeeld laten zien aan anderen, o.a. op een website

Vermeld titel en een korte omschrijving.

Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het sluiten van kringlopen op het eigen bedrijf of in de regio, de
omgang met mest, bodem, biodiversiteit of diervoer e.d.

Heeft u een plan of document passend bij uw
initiatief? Dat kunt u hieronder uploaden en meesturen.

Vermeld hierbij waarover, over welke sector of welk onderdeel.

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *