Ik doe mee aan de omslag naar kringlooplandbouw!

Ja, ik doe mee

Ik heb een succesvol voorbeeld van kringlooplandbouw in mijn bedrijf

Vermeld titel en een korte omschrijving.

Denk hierbij bijvoorbeeld
aan het sluiten van kringlopen op het eigen bedrijf of in de regio, de
omgang met mest, bodem, biodiversiteit of diervoer e.d.

Ik wil dit voorbeeld laten zien aan anderen, o.a. op een website

Vermeld hierbij waarover, over welke sector of welk onderdeel.

Ik wil deze kennis met anderen delen, o.a. op een website
Ik wil graag kringlooplandbouw toepassen in mijn situatie, maar:

Heeft u een plan of document passend bij uw
initiatief? Dat kunt u hieronder uploaden en meesturen.

avg-nl

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden, waarna ze vernietigd worden. Uw informatie wordt niet met derden gedeeld.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw gegevens, met uw toestemming, omdat wij anders niet in staat zijn om uw vraag te beantwoorden

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens om uw vraag te beantwoorden. Uw vraag wordt door onze eigen medewerkers beantwoord. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Zodra wij uw vraag hebben beantwoord worden uw gegevens uit onze systemen verwijderd.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *