Groeien naar Morgen Webinar over Nieuwe openstelling SABE-regeling

De Sabe-regeling (Subsidiemodule agrarische bedrijfsadvisering en educatie) helpt agrariërs bij het verduurzamen van hun bedrijf, via vouchers of projectsubsidies. Daarnaast wil de regeling ondernemers inspireren met mooie praktijkvoorbeelden. Vanaf maandag 1 november kan er subsidie worden aangevraagd voor drie onderdelen:

  • projectsubsidies voor praktijknetwerken,
  • subsidie voor demonstratiebedrijven van duurzame landbouw,
  • subsidievouchers voor het laten opstellen van een bedrijfsplan (gericht op duurzame bedrijfsvoering) door een erkende onafhankelijke bedrijfsadviseur.

De laatste twee onderdelen (demonstratiebedrijven en bedrijfsplanvouchers)  zijn nieuw en worden ineen LNV-webinar nader uitgelegd. Aanmelden voor dit webinar kan via onderstaand formulier.

Groeien naar Morgen webinar over nieuwe openstellingen SABE-regelingen

Informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens

Wij gebruiken uw naam en contactgegevens voor het in behandeling nemen van uw aanvraag voor deelname aan ons webinar, het evt. voeren van benodigd contact hierover en het vervolgens per e-mail toesturen van een persoonlijke weblink voor deelname. Na afloop van deze webinar, sturen wij u per e-mail een evaluatieformulier.

Waarom worden deze gegevens gevraagd?

Wij gebruiken uw naam en contactgegevens, met uw toestemming, om uw aanmelding voor het webinar in behandeling te nemen, evt. contact daarover te voeren en om u een persoonlijke weblink toe te sturen waarmee u aan deze webinar kunt deelnemen. Deze toestemming kunt u op ieder moment intrekken door te mailen naar webinars@minlnv.nl. Om te weten hoe u de webinar heeft ervaren, en deze in de toekomst mogelijk te kunnen verbeteren, vernemen wij graag uw mening hierover. Hiertoe sturen wij u, na afloop van de webinar, een evaluatieformulier toe. Wij sturen u dit op basis van ons gerechtvaardigd belang. U bent volledig vrij om dit wel/niet in te vullen. Mocht u het evaluatieformulier niet willen ontvangen, dan kunt u dat aangeven door een mail te sturen aan webinars@minlnv.nl. Als u het evaluatieformulier invult verwerken wij uw reactie t.b.v. het verbeteren van volgende webinars.

Op welke manier worden uw gegevens verwerkt?

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend om een uitnodiging met persoonlijke deelname en evaluatieformulier te sturen. Deze gegevens worden alleen binnen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit verspreid. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld.

Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Uw naam en contactgegevens worden na afloop van deze webinar gebruikt om u een evaluatieformulier toe te sturen. Indien u de betreffende evaluatie wel invult, wissen wij uw naam en contactgegevens op het moment dat wij de evaluatie hebben ontvangen om te borgen dat de resultaten van de evaluatie niet aan u kunnen worden gelinkt. Wanneer u de betreffende evaluatie niet invult, verwijderen wij uw naam en contactgegevens binnen 3 weken.

Wat zijn uw rechten?

Meer informatie over uw rechten vindt u op de pagina 'Privacy' (link opent in nieuw tabblad).

Akkoordverklaring *