Wat is kringlooplandbouw?

Kringlooplandbouw is een vorm van landbouw waarbij er gestuurd wordt op het voortdurend verlagen van het gebruik van grondstoffen en zorgvuldig omgaan met bodem, water en natuur.

De LNV-visie ‘Landbouw, Natuur en Voedsel: Waardevol en Verbonden’ en het Realisatieplan geven hier invulling aan.

Dit platform staat geheel in het teken van verhalen over en voor boeren, tuinders en vissers die op uiteenlopende manier bezig zijn met kringlooplandbouw. Hier staat een overzicht van deze verhalen.