Waarom is stikstof een probleem?

Nederland heeft veel veeteelt voor de productie van vlees, eieren en melk. Deze dieren produceren mest, daarin zitten stoffen die bevorderlijk zijn voor de teelt van gewassen. Deze meststoffen worden daarom gebruikt op het land.

Een van deze stoffen is ammoniak, welke ontstaat wanneer urine en vaste mest met elkaar in contact komen. De ammoniak gaat via de luchtkanalen uit de stal, de lucht in en daalt een stuk verderop neer. Dit is nadelig voor planten die juist gedijen onder hele grondstof arme omstandigheden. Deze planten verdwijnen uit het ecosysteem, wat een negatieve impact heeft op de biodiversiteit.

Bent u benieuwd naar een innovatie die volgens de bedenker het stikstofprobleem tegen zou moet gaan? Lees dan het verhaal over het koeientoilet.