Wat is natuurinclusieve landbouw?

Natuurinclusieve landbouw is een landbouwvorm waarbij natuur een belangrijke rol speelt in de bedrijfsvoering. De boer maakt gebruik van de natuurlijke omgeving en past zijn bedrijf hierop aan.

Op boerderij Eytemaheert werken Maurits en Jessica Tepper op deze manier aan een succesvol en toekomstbestendig bedrijf.