Wat is een warmte-koudeopslag?

Een warmte-koudeopslag is een manier om energie in de vorm van water op te slaan in de bodem.

Bij een warmte-koudeopslag zitten op ongeveer 170 meter in de grond twee waterreservoirs. Één reservoir is gevuld met koud water en het ander met warm water. In de zomer wordt er gekoeld met het koude water uit het reservoir. Warm water wordt in de zomer geoogst voor de winter en opgeslagen in het warmwaterreservoir.

In Monster wordt door glastuinbouwbedrijf Koppert Cress gebruik gemaakt van warmte-koudeopslag.