Wat is methaan?

Methaan is een broeikasgas dat bijdraagt aan de versterking van het broeikaseffect door de mens.

Methaan komt van nature voor in natte gebieden als moerassen en venen. Maar door de productie en het gebruik van fossiele brandstoffen, afvalverwerking en veeteelt is deze stof flink toegenomen. Bij de vertering van voedsel in de pens van een koe, komt methaan vrij. Hoe meer veeteelt, hoe meer methaangas.

Koen van Swam, van Stichting Noordzeeboerderij, bepleit het gebruik van zeewier als onderdeel van diervoeding in de veeteelt om de aanmaak van methaangas met 20% tot 40% terug te brengen.