Wat is argoforestry?

Agroforestry is een landbouwsysteem waarbij bomen en andere meerjarige houtige gewassen gecombineerd worden met akkerbouw, groenteteelt of veeteelt op hetzelfde perceel. Dit kan een positieve uitwerking hebben op de biodiversiteit en bodemvruchtbaarheid.

In het verhaal over de notenvereniging komt dit op een heldere wijze aan bod.