Wat zijn bufferstroken of akkerranden?

Een bufferstrook of akkerrand is een strook grond tussen een landbouwperceel en een daarnaast gelegen sloot om het water te beschermen tegen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen.

Wilt u meer weten over bufferstroken of akkerranden? In het verhaal over de notenvereniging vertelt┬ádirecteur Ton Baltissen over een nieuw concept om akkerranden nog nuttiger te maken. Maar ook Jan Ottens heeft concrete ide├źen over hoe we met akkerranden kunnen omgaan, liefst met behulp van bewoners in de directe omgeving.