Wat zijn bloemrijke akkerranden?

Een bloemrijke akkerrand is een strook grond met bloemen en kruiden tussen een landbouwperceel en een daarnaast gelegen sloot om het water te beschermen tegen meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Een bloemrijke akkerrand kan, doordat er veel insecten en vervolgens vogels op af komen, bijdragen aan de verhoging van biodiversiteit.

Wilt u meer lezen over bloemrijke akkerranden? Lees dan het verhaal over boerderij De Kreel. Boer Herman-Pieter heeft 7,5 hectare aan bloemrijke akkerranden.