Klankborden en Taskforce

De omslag naar kringlooplandbouw gaat velen aan. Daarom vraagt het ministerie van LNV aan verschillende mensen om advies.

Klankbordgroep Agrarisch

Het ministerie van LNV wil graag weten wat boeren en tuinders belangrijk vinden in de omslag naar kringlooplandbouw. Daarom is er een klankbordgroep van boeren en tuinders gevormd, die met de minister meedenkt.

De leden van de klankbordgroep zijn:

 • Arwin Bos, akkerbouwer in Noord-Holland
 • Peter van Damme, akkerbouwer in Flevoland
 • Leon Dukker, glastuinbouwer in Zuid-Holland
 • Trienke Elshof, melkveehouder in Friesland
 • Annette Harberink, melkveehouder in Overijssel
 • Minne Holtrop, melkveehouder in Friesland
 • Pieter Korst, akkerbouwer in Noord-Brabant
 • Johan Leenders, pluimveehouder in Flevoland
 • Jos van Mil, glastuinbouwer in Noord-Brabant
 • IJsbrand Snoeij, gemengd landbouwer in Gelderland
 • Hermen en Leanne Spans, melkveehouders in Overijssel
 • Ruthger Steenbeek, adviseur en voormaligfruitteler
 • Mark Tijssen, varkenshouder in Limburg
 • Eline Vedder-Monaster, melkveehouder in Drenthe
 • Geert van der Veer, Herenboeren
 • Ruud Zanders, pluimveehouder in Limburg

Taskforce Verdienvermogen

Op 7 oktober bracht de Taskforce Verdienmogen haar rapport uit. Een systeemwijziging naar een circulaire landbouw in een circulaire economie vraagt om vandaag stappen te zetten. Van gras tot glas. Van korrel tot borrel. Van zaadje tot karbonaadje. Dus van grondstof tot consument. De primaire sector kan de verantwoordelijkheid en kosten van de transitie niet alleen op de schouders nemen. De taskforce legt de verantwoordelijkheid bij ons allemaal: bij de politiek, de overheid, het bedrijfsleven, de burger, wetenschap en onderwijs en, last but not least, bij ons als consument.

De Taskforce Verdienvermogen is ingesteld door minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. De Taskforce stond onder leiding van Hester Maij, oud-gedeputeerde van de provincie Overijssel.

Veranderende omgeving

Uit onze landbouwgeschiedenis blijkt dat het boeren steeds is gelukt zich aan te passen aan een veranderende omgeving. En niet zonder succes. Onze sector staat er wereldwijd goed op; onze deskundigheid wordt vaak gevraagd en onze vindingen worden in veel landen toegepast. Een prestatie waar we als land trots op zijn en waarin de boer een sleutelpositie in vervult.

Grondstoffen teruggeven

De omgeving is opnieuw aan het veranderen. De bodem raakt uitgeput, de biodiversiteit neemt af. Nederlandse boeren zullen zich de komende tien jaar opnieuw aanpassen en daarmee kiezen voor een andere werkwijze. Die zal er uiteindelijk toe leiden dat de grondstoffen die aan de natuur en de bodem wordt onttrokken, ook weer daaraan worden teruggeven. Er wordt gewerkt aan het beëindigen van de uitstoot van schadelijke stoffen en mest wordt hergebruikt.

De weg naar kringlooplandbouw zal alleen slagen als de boer de nodige investeringen kan opbrengen en terugverdienen. Economisch gezond kunnen werken, een goed inkomen verdienen en waardering krijgen voor hun werk zijn daarbij essentieel.

Leden Taskforce naast voorzitter Hester Maij:

 • Barbara Baarsma (directievoorzitter Rabobank Amsterdam)
 • Carla Koen (hoogleraar Technologie Strategie & Entrepreneurship)
 • Henk Volberda (hoogleraar Strategic Management & Innovation)
 • Gert van Dijk (professor Cooperative Business Administration and Management)
 • Ruud Tijssens (AgriFirm Director Corporate Affairs, R&D en CSR)
 • Sander Thus (varkenshouder en akkerbouwer, voormalig bestuurslid bedrijfsovername en tevens vice-voorzitter NAJK)
 • Marijn Vermeulen (projectteam Nieuwe Boerenfamilie)
 • Hans van Trijp (hoogleraar Marktkunde en Consumentengedrag)

Alle leden namen op persoonlijke titel plaats in de Taskforce.

Brede klankbord

Samenwerkingen komen in verschillende soorten en maten. Daarom hebben we naast de meer inhoudelijk ingerichte klankbordgroep agrarisch ook een breed georiënteerde groep deskundigen gevraagd met ons mee te denken. Denk bijvoorbeeld aan de vraag hoe het ministerie de regie over het proces moet en kan behouden. Lastige zaken, waarvoor we een bijzonder capabele groep mensen uit het werkveld hebben weten te verzamelen. Mensen met verschillende rollen, ervaringen en dus netwerken en expertise. Allen cruciaal en hard nodig in de transitie die we gezamenlijk gaan maken de komende jaren.

In de brede klankbordgroep hebben de volgende mensen zitting genomen:

 • Louis Vet – Bijzonder hoogleraar @ Wageningen Universiteit
 • Peter Poortinga – CEO @ Plukon
 • Ruud Tijssens – Directeur Public & Cooperative affairs @ Agrifirm
 • Henk Kant - Commercieel manager softseed crush @ ADM/Archer Daniels Midland Company
 • Anita Scholte op Reimer - VP quality assurance & sustainability @ Albert Heijn
 • Thijs Cuijpers - Directeur Beleid @ LTO Nederland
 • Bavo van den Idsert – Directeur @ Bionext
 • Marcel Schuttelaar – Oprichter Schuttelaar en Partners
 • Hans Stegeman - Hoofd onderzoek en investeringsstrategie @ Triodos
 • Roald Lapperre - Directeur Generaal Internationaal en milieu @ I&W
 • Hester Maij - Directeur public & quality affairs @ Royal FrieslandCampina
 • Katrien Termeer - Kroonlid @ SER, Hoogleraar Bestuurskunde @ WUR
 • Roel Jongeneel - Dr of Philosophy, Docent Agrarische Economie @ WUR en Senior scientist & Market and policy analyst @ WECR
 • Wim van den Donk - Commissaris van de Koning @ Provincie Noord-Brabant