Wat is het verschil tussen ammoniak en stikstof?

Ongeveer 78% van alle lucht om ons heen bestaat uit stikstof. Dit gas is niet schadelijk voor mens, dier en natuur.

Maar er zitten ook andere deeltjes in de lucht waar stikstof in zit die wel schadelijk zijn. Dit zijn stikstofoxiden (met name uitgestoten uit verkeer en industrie) en ammoniak (voor bijna 90% afkomstig uit de landbouwsector). Over deze stoffen gaat het wanneer er wordt gesproken over de stikstofproblematiek.

Melkveehouder Peter Oosterhof werkt op verschillende manieren aan het verlagen van uitstoot op zijn bedrijf en deelt zijn werkwijze en opgedane kennis graag.