Duurzame Veehouderij

In de toekomst willen we dat de veehouderij nog duurzamer wordt. Om dat doel samen te bereiken neemt ook de overheid maatregelen.

De inspanningen van het kabinet richten zich op een aantal maatregelen die de veehouderij duurzamer moeten maken. Daarnaast is er in het regeerakkoord 200 miljoen euro gereserveerd voor het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij.

Een uiteenzetting van de verschillende maatregelen én concrete bestemmingen van het beschikbare budget staat beschreven op de nieuwspagina op de website van de Rijksoverheid.

Tractor in stal

In de praktijk

In de Nederlandse landbouw wordt al jaren gewerkt aan verduurzaming van de veehouderij. Een aantal voorbeelden hiervan hebben wij uitgewerkt op het platform.

Zo werkt Rik Lagendijk met een moderne, dier- en mensvriendelijke koeienstal, het maakt zijn bedrijf "letterlijk transparant".

PLUS Retail heeft de ketens teruggebracht tot overzichtelijke en bestuurbare proporties. Hiermee wordt zowel het proces als het resultaat verbeterd.

Dat gaat zeker ook op voor de varkens van Boer Ruud. Met meer ruimte en voer vanuit lokale reststromen is een nieuw verdienmodel ontstaan.

En zo zijn er nog veel meer verhalen. Het zijn nieuwe verdienmodellen en andere business cases. Natuurlijk zijn er hobbels, maar daar vertellen de verschillende ondernemers ook eerlijk over.