Duurzame Veehouderij

In de toekomst willen we dat de veehouderij nog duurzamer wordt. Om dat doel samen te bereiken neemt ook de overheid maatregelen.

De inspanningen van het kabinet richten zich op een aantal maatregelen die de veehouderij duurzamer moeten maken. Daarnaast is er in het regeerakkoord 200 miljoen euro gereserveerd voor het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij.

Een uiteenzetting van de verschillende maatregelen én concrete bestemmingen van het beschikbare budget staat beschreven op de nieuwspagina op de website van de Rijksoverheid.

Tractor in stal
©Rik Lagendijk

In de praktijk

In de Nederlandse landbouw wordt al jaren gewerkt aan verduurzaming van de veehouderij. Een aantal voorbeelden hiervan hebben wij uitgewerkt op het platform.

Zo werkt Rik Lagendijk met een moderne, dier- en mensvriendelijke koeienstal, het maakt zijn bedrijf "letterlijk transparant".

PLUS Retail heeft de ketens teruggebracht tot overzichtelijke en bestuurbare proporties. Hiermee wordt zowel het proces als het resultaat verbeterd.

Dat gaat zeker ook op voor de varkens van Boer Ruud. Met meer ruimte en voer vanuit lokale reststromen is een nieuw verdienmodel ontstaan.

En zo zijn er nog veel meer verhalen. Het zijn nieuwe verdienmodellen en andere business cases. Natuurlijk zijn er hobbels, maar daar vertellen de verschillende ondernemers ook eerlijk over.

Partners gezocht

Duurzaamheidsvraagstukken houden zich niet aan grenzen. Handel ook niet. De markten voor dierlijke voedselproducten in Noordwest-Europa zijn sterk verweven. Daarom is samenwerking tussen deze landen belangrijk. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit geeft graag een impuls aan deze samenwerking, samen met overheden, marktpartijen en maatschappelijke organisaties in binnen- en buitenland. Het uitgangspunt: de markt speelt een cruciale rol bij het verduurzamen van ons voedsel. Om de ontwikkeling van de markt voor duurzame dierlijke producten te ondersteunen, zoekt LNV partners in Noordwest-Europa. Samen willen we projecten opzetten die helpen duurzame dierlijke producten verder te brengen. Doe jij mee? Lees onze plannen en zie welke workshops we gepland hebben staan (Engelstalig).