Wat is aardwarmte of geothermie?

Aardwarmte is thermische energie uit de aarde. Hierbij wordt warmte benut dat zich tot 2,5 km onder de aardbodem in zand en poreuze steenlagen bevindt.

Deze warmte wordt, in de vorm van water, door een installatie uit de grond gepompt. Na gebruik wordt het water weer teruggepompt zodat het opnieuw kan opwarmen.

Een van de eerste bedrijven die in Nederland gebruik maakte van aardwarmte, is glastuinbouwbedrijf Duijvestijn tomaten.